Home » ประโยชน์ของการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีอะไรบ้าง

by Andrew Dunn
278 views
ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001

ทำไมหลายๆ หน่วยงานถึงอยากจัดทำ ระบบมาตรฐาน ISO 9001

หลายองค์กรที่ยังไม่มีการจัดทำระบบ ISO 9001 ทำให้บริษัทเราขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการทำ ISO 9001 นั้นมีข้อดีอะไรบ้าง ที่จะทำให้องค์กรเราได้การยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น จำนวนลูกค้าและข้อเรียกร้องด้านกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น สร้างแรงผลักดันให้ทั้งองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้บรรลุเป้ามาตรฐานและแสดงออกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองจากมาตรฐานที่ได้การยอมรับไปทั่วโลก

หากได้รับการรับรองจาก ISO 9001 จะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ให้ท่านมั่นใจได้ว่ากำลังตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับองค์กร

ISO 9001 คือ ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร เหมาะกับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

ISO 9001 Quality Management

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 สามารถช่วยคุณในการ

 • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • แสดงให้คุณเห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ร่วมกันวางแผนจัดทำระบบ

ลูกค้าของเรากล่าวว่า พวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญจาก ISO 9001 ได้แก่

 • ทำให้คุณกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากรอื่นๆ
 • ผลการดำเนินงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม

practice team

The Principles of Quality Management

QMP 1 : การให้ความสำคัญกับลูกค้า Customer Focus

QMP 2 : ความเป็นผู้นำ Leadership

QMP 3 : การมีส่วนร่วมของบุคลากร Engagement of People

QMP 4 : การบริหารเชิงกระบวนการ Process Approach

QMP 5 : การปรับปรุง Improvement

QMP 6 : การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน Evidence-base Decision Making

QMP 7 : การบริหารความสัมพันธ์ Relationship Management

หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน iso 9001 สามารถดูรายละเอียดต่อได้ที่ https://www.safesiri.com/consultant/

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

51zhudan แหล่งรวมข้อมูลและคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by 51zhudan