ประโยชน์ของการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001 มีอะไรบ้าง

by Andrew Dunn

ทำไมหลายๆ หน่วยงานถึงอยากจัดทำ ระบบมาตรฐาน ISO 9001

หลายองค์กรที่ยังไม่มีการจัดทำระบบ ISO 9001 ทำให้บริษัทเราขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการทำ ISO 9001 นั้นมีข้อดีอะไรบ้าง ที่จะทำให้องค์กรเราได้การยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น จำนวนลูกค้าและข้อเรียกร้องด้านกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น สร้างแรงผลักดันให้ทั้งองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้บรรลุเป้ามาตรฐานและแสดงออกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือการใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ และได้รับการรับรองจากมาตรฐานที่ได้การยอมรับไปทั่วโลก

หากได้รับการรับรองจาก ISO 9001 จะทำให้กระบวนการทำงานขององค์กรราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ให้ท่านมั่นใจได้ว่ากำลังตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับองค์กร

ISO 9001 คือ ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพในองค์กร เหมาะกับทุกองค์กรในทุกสายงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

worker team

 

ISO 9001 Quality Management

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การรับรองการจัดการคุณภาพ ISO 9001 สามารถช่วยคุณในการ

 • ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 • มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้มากขึ้น และสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
 • แสดงให้คุณเห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

planning team

 

ลูกค้าของเรากล่าวว่า พวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญจาก ISO 9001 ได้แก่

 • ทำให้คุณกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา เงิน และทรัพยากรอื่น ๆ
 • ผลการดำเนินงานที่ดีจะลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม

 

practice team

 

The Principles of Quality Management

QMP 1  : การให้ความสำคัญกับลูกค้า Customer Focus

QMP 2  : ความเป็นผู้นำ Leadership

QMP 3  : การมีส่วนร่วมของบุคลากร Engagement of People

QMP 4  : การบริหารเชิงกระบวนการ Process Approach

QMP 5  : การปรับปรุง Improvement

QMP 6  : การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน Evidence-base Decision Making

QMP 7  : การบริหารความสัมพันธ์ Relationship Management

 

หากท่านต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน iso 9001 สามารถดูรายละเอียดต่อได้ที่ https://www.safesiri.com/consultant/