Home » อบรม จป.หัวหน้างาน ฟรี สามารถอบรมได้ที่ไหนบ้างวันนี้มีคำตอบ

อบรม จป.หัวหน้างาน ฟรี สามารถอบรมได้ที่ไหนบ้างวันนี้มีคำตอบ

by Andrew Dunn
228 views
safety supervisor

มาทำความรู้จักกับ หน่วยงาน อบรม จป.หัวหน้างาน กันเถอะ

จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ผู้ที่จะเป็น จป.หัวหน้างาน ได้นั้น ต้องเป็นลูกจ้างในระดับหัวหน้างานเท่านั้น และต้องผ่านการอบรม จป.หัวหน้างาน ตามหลักสูตร 12 ชั่วโมง แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องอายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ

สำหรับใครที่ต้องการเข้ารับการอบรม จป.หัวหน้างาน ในปัจจุบันมีหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่ได้รับอนุญาต จากกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรง ให้สามารถจัดอบรม จป.หัวหน้างาน ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จป.หัวหน้างงาน หลายๆ หน่วยงานจึงได้มีการจัดอบรม จป.หัวหน้างานออนไลน์ ส่วนจะมีหน่วยงานหรือสถาบันไหนบ้าง ที่สามารถจัดอบรมออนไลน์ได้ วันนี้เรานำมาฝากกัน

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

Jorporonline

ที่นี่รับอบรม จป หัวหน้างาน นอกจากนี้ ก็ยังรับอบรม คปอ. อบรม จป.เทคนิค และ อบรม จป.บริหารออนไลน์อีกด้วย การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย แก่ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถอบรมได้ โดยผ่านระบบ ZOOM ที่มีความทันสมัย มีเสถียรภาพสูง สะดวก ปลอดภัย พร้อมระบบภาพ และเสียงแบบ Full HD มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนในระบบ และเข้ารับการอบรมตาม วันและเวลาที่กำหนด สำหรับราคา การอบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ คือ 18,000 บาท

Safetyinthai

เป็นอีกหนึ่งสถาบันการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้บริการอบรม จป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.เทคนิค จป.บริหาร และ คปอ. ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM อบรมในราคาไม่แพง ถ้าอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษต่างๆ แนะนำให้แอดไลน์เข้ามา เพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลด อัพเดทกิจกรรมใหม่ๆ ที่คุ้มค่าน่าประทับใจ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ มีทีมงานคอยซัพพอตอย่างดี เช่น สอบถามราคา หรือจะปรึกษาปัญหาต่างๆ ในการเข้ารับการอบรม ก็ได้ ยินดีให้บริการ

อบรมออนไลน์ผ่านzoom

Safesiri

เป็นอีกหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ให้บริการอบรม จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.ระดับบริหาร และ คปอ. โดยอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ หลังจากผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้ว มีการมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM ทั้งอบรมแบบ อินเฮ้าส์ และบุคคลทั่วไป ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 50% ผู้เรียนสามารถอบรมผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ หรือคอมพิวเตอร์ก็ดี ทั้งระบบภาพ และเสียงคมชัดสูงแบบ Full HD

และทั้งหมดนี้ ก็คือ หน่วยงานหรือสถาบันที่รับอบรม จป.หัวหน้างานออนไลน์ ให้กับผู้ที่สนใจ ถ้าหากคุณสนใจสถาบันไหน หรืออยากเข้าอบรม จป.หัวหน้างานออนไลน์กับหน่วยงานไหน ก็สามารถติดต่อหรือเข้าไปลงทะเบียนได้เลย แต่ละหน่วยงานที่เราคัดสรรมานำเสนอ ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน อบรมผ่านแอปพลิเคชั่นซูม (ZOOM) สะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ ขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

office training

กิจการประเภทใดที่ต้องมี จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และคปอ.?

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ประเภทกิจการหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับ กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

 1. การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 2. การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่งดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
 3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
 4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 5. สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 13. สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๒
 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

51zhudan แหล่งรวมข้อมูลและคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

ติดต่อ

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by 51zhudan